Gwasanaeth bysiau (ar y Sul a Gŵyl y Banc yn ystod yr Haf)

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi bod Bws y Bannau (Bws Beic) wedi gorffen i weithredu. Yn anffodus nid ydym yn gallu dod o hyd i gwmni bysiau i gynnig y gwasanaeth am y nawdd sydd ar gael eleni. Rydym yn ymwybodol y bydd pobl wedi eu siomi, ond fe all teithwyr (heb feic) sydd am fynediad i’r Parc Cenedlaethol o Gaerdydd ar y Sul a gŵyl y banc wneud hynny wrth fynd ar y trên neu’r gwasanaeth bws X4 i Ferthyr Tudful ac yna teithio ar fws T4 o’r orsaf fysiau i Aberhonddu. Mae’r amserlen ar gael ar wefannau www.traveline.cymru a www.trawscymru.info